счетоводни услуги

МTM ACCОUNTING

MTM Accounting ЕООД е частно дружество, с основен предмет на дейност финансово счетоводни консултации и анализи, организиране на счетоводно отчитане на стопанските операции, съставяне на финансови отчети, организация и управление на персонала, консултанска дейност, одитиране на български и чуждестранни компании.

услугиконтакти

Нашите услуги

 

ТРЗ администриране

  • ТРЗ услуги
  • ТРЗ онлайн консултации

Консултации

⦁ Бизнес консултации

⦁ Данъчни консултации

⦁ Консултации относно лични данни

Счетоводни услуги

 ⦁ Счетоводна обработка на документи

⦁ Годишно счетоводно приключване

Независим финансов одит

  • Задължителен 
  • По желание

Други

  • Изготвяне на документация за изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Мисия, визия и цели

Нашите цели

⦁ Спокойна бизнес атмосфера за всеки наш клиент.

⦁ Трайни решения за всеки бизнес.

⦁ Работим  изцяло в полза на клиентите.

⦁ Дългосрочно сътрудничество и бизнес отношения.

Наши приятели